Hľadať produkt:

Právo na odstúpenie od zmluvy

Od tejto zmluvy máte právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť do 14 dní. Obdobie na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, kedy dostanete, prípadne tretia osoba okrem prepravcu, ktorá bola vami ustanovená, dostane, do fyzickej držby predmetný tovar. Vašu platbu vám vrátime ihneď po spätnom prevzatí tovaru, prípadne poskytnutí dokladu o spätnom odoslaní tovaru vašou osobou. Ak si chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, ste povinný informovať našu spoločnosť Fenix Outdoor Ecom AB.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy môžete vyplniť a odoslať elektronicky:

Ak sa rozhodnete pre túto možnosť, bezodkladne vás budeme informovať o prijatí formulára na odstúpenie od zmluvy. Informácie o vracaní tovaru nájdete na našej stránke s informáciami o vracaní tovaru, prípadne sa môžete obrátiť na pracovníka  oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Fjällräven

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Tento formulár je potrebné vyplniť a odoslať len v prípade, ak si prajete odstúpiť od zmluvy so spoločnosťou Fenix Ecom AB.

Týmto vás informujem o tom, že odstupujem od zmluvy o nákupe nasledujúceho tovaru.

  • Nižšie uveďte príslušné čísla položiek:
 • * Povinné polia

  Informácie o uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy:

  Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia strana s výnimkou dopravcu nadobudnete fyzickú držbu tovaru.

  Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás Fenix Outdoor E-Com AB, customerservice@fjallraven.se  - Koningsbeltweg 12, 1329 AG Almere, Netherlands musíte informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom). Na tento účel môžete použiť pripojený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je záväzný.

  Môžete tiež vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy elektronicky na našej internetovej stránke. Ak využijete túto možnosť, bezodkladne Vám potvrdíme prijatie takéhoto odstúpenia od zmluvy na trvalom nosiči (napríklad e-mailom). Lehota na odstúpenie od zmluvy je dodržaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie.

  Dôsledky odstúpenia od zmluvy

  Keď odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám všetky uhradené platby vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov súvisiacich s tým, že ste si vybrali iný druh doručenia, ako je najlacnejší druh štandardného doručenia, ktorý ponúkame) bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše rozhodnutie o odstúpení od tejto zmluvy.

  Túto úhradu uskutočníme rovnakými platobnými prostriedkami, aké ste použili na pôvodnú transakciu, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným prostriedkom; v žiadnom prípade sa Vám za túto úhradu nebudú účtovať žiadne poplatky. S úhradou môžeme čakať dovtedy, kým nedostaneme tovar späť alebo kým nám neposkytnete dôkaz, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.

  Budú sa vám účtovať okamžité náklady za štítok spätného dodania.

  Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám oznámite odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.