Hľadať produkt:

Obchodné podmienky

PREČÍTAJTE SI, PROSÍM, POZORNE TIETO OBCHODNÉ PODMIENKY, PREDTÝM AKO ZAČNETE POUŽÍVAŤ TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU. VAŠE POUŽÍVANIE TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY POTVRDZUJE BEZVÝHRADNÉ PRIJATIE TÝCHTO OBCHODNÝCH PODMIENOK. AK S TÝMITO OBCHODNÝMI PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, NEPOUŽÍVAJTE TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Nasledujúce obchodné podmienky platia na všetky objednávky zadané zákazníkom (ďalej len „vy/vami vo všetkých tvaroch a rodoch“) v spoločnosti Fenix Outdoor E-com AB (ďalej len „Fenix“ alebo „my“) v spoločnosti Fenix/Fjällräven Online (aj pod názvom „webová stránka“).

1.2. Spoločnosť Fenix Outdoor E-com AB je pobočkou spoločnosti Fenix Outdoor AB na internetové obchodovanie. Spoločnosť Fenix Outdoor AB je materskou spoločnosťou Fjällräven Int. AB.

1.3. Vyhradzujeme si právo občas zmeniť tieto podmienky bez predchádzajúceho oznámenia. Verzia podmienok, ktoré platia na vašu objednávku, bude verzia zverejnená na webovej stránke v čase vašej objednávky.

1.4. Zmluvným jazykom je angličtina.

2. Ceny a poštovné

2.1. Ceny a ponuky uvedené na webovej stránke platia v čase ich zobrazenia, ak na webovej stránke nie sú uvedené iné špecifické podmienky. Ceny v obchodoch, katalógoch a online sa môžu odlišovať.

2.2. Aj napriek tomu, že sa snažíme, aby všetky informácie boli správne, nie sme zodpovední za chyby v cenách, tlači ani pravopise.

2.3. Ceny zobrazené online sú vrátane DPH, ale nezahŕňajú poštovné. Ak si želáte viac informácií týkajúcich sa výšky poštovného, prečítajte si informácie o doručovaní.

2.4. Všetky objednávky uskutočnené cez on-line obchod Fjällräven sú vyňaté z vrátenia DPH.

3. Objednávanie

3.1. Objednávku môžu zadať iba osoby staršie ako 18 rokov. Objednávku okrem toho nemožno zadať na obchodné aktivity vaše alebo tretej strany alebo aktivity živnostníkov. Tovar možno doručiť iba v malých množstvách.

3.2. Každá odoslaná objednávka predstavuje ponuku na kúpu tovaru od nás. Objednávky podliehajú nášmu prijatiu.

3.3. Po odoslaní objednávky a poskytnutí vašej e-mailovej adresy vám doručíme potvrdzujúci e-mail. Toto potvrdenie prijatia nepredstavuje prijatie vašej objednávky, iba vás informuje o tom, že objednávka bola prijatá. Kúpna zmluva nenadobúda platnosť až do odoslania vášho produktu. 

3.4. Ak z akéhokoľvek dôvodu nebudeme schopní splniť vašu objednávku, budeme vás o tom čo najskôr informovať. Ak bola úhrada objednávky spracovaná a úhradu objednávky sme prijali, platbu vám vrátime spôsobom, ktorý si zvolíte.

4. Doručenie

4.1. Naším cieľom je to, aby bol čas doručenia čo najkratší.

4.2. Objednávky zadané cez víkend a sviatky spracujeme v nasledujúci pracovný deň. Naším cieľom je doručiť vašu objednávku v rámci odhadovaného času, meškanie však nemožno vylúčiť. V prípade meškania doručenia máte samozrejme právo vašu objednávku zrušiť.

4.3.  Hneď po prijatí vašej objednávky dostanete e-mail s potvrdením vašej objednávky a informáciami o vašej objednávke. Stav vašej objednávky môžete kedykoľvek skontrolovať tak, že sa prihlásite do vášho účtu alebo si pozriete stránku Stav objednávky.

4.4. Prečítajte si, prosím, naše Informácie o doručení, kde nájdete viac informácií o možných spôsoboch doručenia.

5. Právo na zrušenie objednávky

Ak zmeníte názor alebo nebudete úplne spokojný s niektorým z tovarov, svoju objednávku môžete bez uvedenia dôvodu zrušiť alebo vrátiť počas obdobia odo dňa odoslania objednávky do 14 dní po prevzatí objednaného tovaru, a to prostredníctvom zaslania písomného oznámenia a vrátenia tovaru alebo jednoduchým vrátením tovaru.  Za všetky predmetné položky vám do max. 14 dní odo dňa prijatia vráteného tovaru budú vrátené peniaze, pokiaľ zostal zachovaný náležitý stav všetkých položiek. Tu nájdete z právne záväzné pokyny ohľadom predpokladov a dôsledkov práva na odstúpenie od zmluvy.

6. Spôsoby platby

Môžete sa rozhodnúť, akým spôsobom za tovar zaplatíte. Vybrať si môžete z rôznych spôsobov. Prečítajte si, prosím, naše Informácie o platbe za tovar.

7. Zachovanie vlastníckeho práva

Doručený tovar zostáva majetkom spoločnosti Fenix až dovtedy, kým sa nedokončí platba. Až dovtedy, kým vám oficiálne neodovzdáme vlastnícke právo na tovar, ste povinní zaobchádzať s tovarom s maximálnou starostlivosťou.  Ak je doručený tovar zadržaný alebo vystavený akémukoľvek zásahu tretej strany, ste nás o tom povinní informovať okamžite a písomne.

8. Prezentácia produktu a informácie

Zatiaľ čo sa snažíme uvádzať detailné popisy našich produktov, vyobrazenia produktov a farby produktov, niekedy sa môžu vyskytnúť malé chyby. Nemôžeme zaručiť, že farby oblečenia sa reprodukujú úplne presne. Toto je spôsobené tým, že farby, ktoré vidíte, závisia od typu vášho počítača a od jeho nastavení, ako aj od používaného internetového prehliadača.

Ak by produkt nemal niektoré popísané vlastnosti alebo ak by obrázok presne nezobrazoval produkt, máte pravdaže právo vrátiť ho v súlade s našou politikou vrátenia, ktorá je tu uvedená, a to bez akýchkoľvek dodatočných nákladov. Uvedomte si a pochopte, že nemôžeme poskytovať žiadne zľavy alebo iné gestá dobrej vôle, ktoré by presahovali príslušnú záruku vyplývajúcu zo zákona.

9. Záruka

9.1. Na naše produkty ponúkame záruku 2 roky, ktorá začína plynúť dňom prijatia tovaru. V rámci tejto lehoty odstránime všetky chyby, ktoré patria pod povinnosti stanovené zákonom. Môžete požiadať buď o odstránenie chyby, alebo doručenie bezchybného tovaru. Právo výberu však môže obmedzovať existencia právnych predpokladov.

Ak nemožno chybný tovar nahradiť novým, môžete si zvoliť buď odstúpenie od kúpnej zmluvy, alebo prijať zľavu. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia, ktoré vznikli nesprávnym používaním alebo ako dôsledok štandardného používania.

9.2. V prípade schválenej reklamácie vám preplatíme náklady na poštovné na vrátenie.

9.3. Ak chcete uplatniť záručné právo a poslanie predplatenej nálepky na prepravu, skontaktujte sa s naším oddelením služieb zákazníkom e-mailom (customerservice@fjallraven.se) alebo telefonicky (0046 (0) 8 200342).

9.4. Upozorňujeme, že prijímame iba tovar kúpený prostredníctvom nášho online obchodu, www.fjallraven.sk.

10. Poškodenie počas prepravy

V prípade poškodenia tovaru počas prepravy oznámte, prosím, akékoľvek viditeľné poškodenie priamo prepravcovi, ktorý vám balík doručil – vo Fínsku, v Dánsku, Nórsku a vo Švédsku spoločnosti POSTEN; v ostatných krajinách spoločnosti UPS.

11. Zodpovednosť

11.1. Nič, čo je uvedené v týchto obchodných podmienkach, nevylučuje ani neobmedzuje našu zodpovednosť v prípade podvodného uvedenia do omylu alebo smrti alebo poranenia spôsobeného našou nedbalosťou.

11.2. My:

• neprijímame žiadnu zodpovednosť za poškodenie vášho počítačového systému ani stratu údajov vyplývajúce z vášho používania webovej stránky;

• nezaručujeme, aký obsah a služby budú prístupné na webovej stránke. Obsah a služby na webovej stránke sú poskytované na základoch „taký aký je“ a „ako je k dispozícii“; alebo

• nezaručujeme, že webová stránka bude k dispozícii neprerušovane a v plne funkčnej prevádzke; nezaručujeme ani to, že informácie na webovej stránke nebudú obsahovať chyby alebo opomenutia (vynakladáme však maximálne úsilie na opravu všetkých chýb a opomenutí, hneď ako je to prakticky možné po tom, čo sme na ne boli upozornení).

11.3. Naša celková zodpovednosť voči vám za stratu alebo poškodenie vyplývajúce v súvislosti s touto zmluvou je obmedzená do celkovej výšky vašej objednávky.

11.4. Nič uvedené v týchto obchodných podmienkach nemá v úmysle ovplyvňovať vaše zákonné nároky.

12. Force Majeure (vyššia moc)

Nie sme zodpovední za meškanie ani nesplnenie našich povinností určených týmito podmienkami, ak meškanie alebo nedoručenie vznikne z dôvodu udalosti, ktorú nedokážeme ovplyvniť. Takýmito udalosťami môžu byť, bez obmedzenia, zlyhanie infraštruktúry, vládny zásah, vojna, občianske nepokoje, únos, požiar, povodeň, nehoda, búrka, štrajk, výluka, teroristický útok alebo priemyselný zásah, ktoré ovplyvnia nás alebo našich dodávateľov.

13. Zásady ochrany osobných údajov

Prijali sme zásady ochrany osobných údajov, ktoré určujú, akým spôsobom bude spoločnosť Fenix vaše osobné údaje spracovávať a chrániť. Prečítajte si, prosím, naše Zásady ochrany osobných údajov.

14. Postúpenie pohľadávky

Spoločnosť Fenix si vyhradzuje právo na postúpenie a založenie akejkoľvek pohľadávky na platbu, ktorá je splatná a vznikla v súvislosti s doručením tovaru tretím stranám.

15. Autorské práva a iné práva duševného vlastníctva

Vzhľad tejto webovej stránky a všetky texty, obrázky, informácie, obsah a ostatný materiál zobrazený na stránke alebo ktoré je možné stiahnuť z tejto webovej stránky chránia autorské práva, ochranná značka a nesmú sa použiť, okrem prípadov povolených v týchto obchodných podmienkach alebo na základe nášho výslovného písomného súhlasu.

16. Záverečné ustanovenia

16.1. Tieto obchodné podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi platnými vo Švédsku a akýkoľvek spor, ktorý sa môže vyskytnúť, bude podliehať nevýlučne jurisdikcii súdov vo Švédsku.

16.2. Ak akékoľvek z ustanovení týchto obchodných podmienok súd alebo zákonný orgán vyhlási za neplatné, ostatné ustanovenia zostávajú naďalej v platnosti.