Hľadať produkt:

article

Prevencia

Vždy v suchu, teple a dobre najedený

Pred omrzlinami vás ochráni viacero základných, jednoduchých zvykov. Cieľom je, aby ste vždy boli v suchu, teple a dobre najedený. Tu je zoznam vecí, ktoré treba dodržiavať:

Na začiatku každého dňa

• Pripravte si jedlo a pitie. 
• Naplánujte si čas na prestávky a jedenie. 
• Pripravte si cestovný plán na deň a majte v zálohe minimálne jeden, najlepšie však viac, alternatívnych plánov v prípade, že sa vaše podmienky zmenia. Premyslite si, v akých situáciách by ste mohli využiť alternatívny plán. 
• Zistite si teplotu, rýchlosť vetra a predpoveď počasia. 
• Skontrolujte si oblečenie a vybavenie. 
• Začnite deň v suchu, teple a dobre najedený.

Keď ste v pohybe

• Vašu rýchlosť prispôsobte teplote a počasiu. 
• Prispôsobte vaše oblečenie potrebám – je všetko suché? 
• Majte prehľad o zdravotnom stave všetkých členov skupiny. 
• Kontrolujte si ruky, chodidlá a tvár (biele škvrny/strata citu). 
• Pravidelne jedzte a pite. 
• Ak sa počasie zmení a zdvihne sa napríklad silný vietor, otočte sa alebo vyhľadajte pred ním ochranu.

Na konci dňa

• Dodržujte osobnú hygienu. 
• Skontrolujte si ruky a chodidlá. 
• Premasírujte si chodidlá a na ruky použite krém, aby ste zabránili popraskaniu kože.